EPB

Sinds 1 januari 2006 is het verplicht om voor elk verwarmd gebouw dat verbouwd of gebouwd wordt een EPB-berekening uit te voeren. Deze berekening houdt in dat het isolatieniveau en de energieprestatie van een woning berekend wordt en de ventilatiedebieten van de verschillende ruimten bepaald worden.

Technisch Adviesbureau Declerck - EPB
Technisch Adviesbureau Declerck - EPB

Het isolatieniveau van de woning wordt weergegeven aan de hand van het K-peil: hoe lager dit peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

Aan de hand van het E-peil wordt de energieprestatie van de woning bepaald. Dit E-peil wordt grotendeels bepaald door de gebruikte technieken. Opnieuw geldt hier: hoe lager hoe beter.

Deze berekening dient uitgevoerd te worden door een EPB-verslaggever. Deze dient geregistreerd te zijn bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en in het bezit te zijn van het correcte diploma.