Plaatsbeschrijving

Wilt u een omstandig en nauwkeurig verslag van uw vastgoed?

Het proces-verbaal van plaatsbeschrijving geeft een analytische en gedetailleerde weergave van de toestand van het onroerend goed op een bepaald tijdstip. Naargelang het onderwerp, de opdrachtgever of de doelstelling levert T.A.D. bvba een op maat gemaakt proces-verbaal van plaatsbeschrijving van het onroerend goed.

Technisch Adviesbureau Declerck - Plaatsbeschrijving
Technisch Adviesbureau Declerck - Plaatsbeschrijving

• Bij intrede en uittrede van een huurappartement / huurhuis.

Ten einde discussies te vermijden op het einde van een huurperiode wordt er bij aanvang van de huur een plaatsbeschrijving opgesteld. Deze plaatsbeschrijving is wettelijk voorzien in art 1730-1731 BW en dient geregistreerd te worden in het regionale registratiekantoor.

• Bij de aanvang van werken bij nieuwbouw en/of verbouwing.

Om tijdens of na bouwwerken vervelende discussies te vermijden, hebben zowel bouwheer, aannemer als buren er alle belang bij om via een plaatsbeschrijving aan te tonen hoe de situatie eruit ziet, voor en na de uitvoering van de werken. De vaststellingen gebeuren in elk geval ‘tegensprekelijk’ teneinde elke partij toe te laten achteraf in geval van geschil haar rechten te doen gelden.

• Staat van vergelijk.

Bij het einde van de werkzaamheden of de huurperiode wordt een tegensprekelijke staat van vergelijk opgemaakt met vaststelling van de mogelijke schade ten opzichte van de basisplaatsbeschrijving.