Tankkeuring

Een mazouttank keuren of een stookolietank keuren moet de veiligheid garanderen van de werking van de tank. Er zijn zowel ondergrondse mazouttanks als bovengrondse mazouttanks die aan een periodieke tankkeuring onderworpen moeten worden. Als er geen inbreuken op het keuringsverslag zijn vermeld, wordt er een conformiteitsattest van de mazouttank opgesteld.

Tankkeuring
Tankkeuring

Voor particulieren:

Mazoutreservoirs kleiner dan 6000 liter (<5000 kg)

  • Ondergronds: keuring verplicht om de 5 jaar
  • Bovengronds: geen herkeuring noodzakelijk (enkel bij verkoop woning, steeds noodzakelijk)

Mazoutreservoirs van 600 liter tot 24000 liter (klasse 3)

  • Ondergronds: keuring verplicht om de 2 jaar
  • Bovengronds: keuring verplicht om de 3 jaar

Voor bedrijven:
Mazoutreservoirs van 120 liter tot 24000 liter (klasse 3)

  • Ondergronds: keuring verplicht om de 2 jaar
  • Bovengronds: keuring verplicht om de 3 jaar.