Asbestinventarisatie

Een veilige woon- en werkomgeving

Bezig met renovatie- of onderhoudswerken? Verkoopt u uw woning? Om gezondheidssrisico’s te vermijden is goed asbestbeheer noodzakelijk én verplicht in jouw woon- en werkomgeving. In België zijn er strikte regels opgesteld door OVAM (Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij) die ervoor zorgen dat asbest op een veilige manier wordt geïnventariseerd en verwijderd.
 

Asbestinventarisatie
Asbestinventarisatie

Verplicht bij verkoop gebouw vanaf november 2022

Bij de renovatie, sloop of verkoop van een gebouw dat geplaatst werd voor 2001 moet u over een geldig asbestattest beschikken. Dit is vanaf 23 november 2022 bij wet verplicht. Het attest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de compromis of de verkoopovereenkomst en wordt opgenomen in de notariële akte. Veel kandidaat-kopers wensen tijdens de bezichtiging van de woning al een kopie van dit attest.

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventaris is een gedetailleerd rapport van alle asbestmaterialen in een gebouw of werkzone. Dit wordt opgemaakt na een grondige inspectie en bevat foto’s en meer informatie over de plaats, hoeveelheid, soort en toestand van de asbesthoudende materialen. We geven hierbij ook adviezen en beheersmaatregelen.

Visuele en destructieve asbestinventaris

Er zijn twee soorten inventarissen. De visuele of niet destructieve asbestinventaris brengt op basis van een visuele inspectie de waarneembare asbest in en rond uw gebouw en toont welke risico’s hier aan verbonden zijn.

De destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voor er renovatiewerken gebeuren of voor er gesloopt wordt. Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn:

  • Rechtstreeks waarneembare materialen
  • Ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen

    Voor sommige asbestverdachte materialen is het nodig om een staal te nemen en dit te laten analyseren in een labo om concreet advies te geven. Dankzij deze inventarisatie kunnen asbesthoudende materialen veilig weggenomen worden voor de andere werken beginnen.

Wenst u uw woning te verkopen of te renoveren? Dan bent u verplicht een asbestattest voor te leggen. Als gecertificeerd asbestdeskundigen staan we garant voor de professionele opmaak van dit attest. Onze expert komt hiervoor graag bij u langs.

Wilt u een asbestattest laten opmaken voor de verkoop van uw woning? Contacteer ons. We helpen u graag verder.