EPC

Wenst u een woning of appartement te verhuren of te verkopen?

Dan bent u als eigenaar verplicht om een EPC van het woongebouw te laten opmaken door een erkend energiedeskundige. Dit certificaat moet beschikbaar zijn vóór de woning te koop of te huur aangeboden wordt

Technisch Adviesbureau Declerck - EPC
Technisch Adviesbureau Declerck - EPC

Het EPC of energieprestatiecertificaat moet ervoor zorgen dat potentiële kopers of huurders de energiezuinigheid van een woning kunnen inschatten en deze informatie kunnen meenemen in hun beslissingsproces. Het EPC beschikt over een kengetal dat een indicatie geeft van het berekend energieverbruik (Kwh/m²). Dit kengetal houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de installaties voor verwarming en de installaties voor de productie van warm tapwater. De berekening houdt echter geen rekening met het verbruikersgedrag van vorige bewoners van de woning.

Daarnaast bevat het EPC ook een aantal energiebesparende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te maken. Deze investeringen zijn niet verplicht uit te voeren, maar geven potentiële kopers of huurders de kans om het nut van energiebesparende investeringen nader te bestuderen. Het afgeleverde EPC is 10 jaar geldig.