Thermografie

Thermografie is een meetmethode waarbij men de temperatuur in kaart brengt.

Dit gebeurt met een thermografische camera: een camera die uitgerust is met een optiek voor infrarood en een detector die de golflengte analyseert. De camera levert een thermogram, een visuele weergave van de heersende temperaturen.

Technisch Adviesbureau Declerck - Thermografie
Technisch Adviesbureau Declerck - Thermografie

Bij deze expertisemogelijkheid kan worden nagegaan of er in wanden en/of het dak energielekken en/of koudebruggen zitten en/of isolatie vakkundig werd aangebracht. Zo kan T.A.D. bvba zonder een destructief onderzoek uit te voeren, schimmelvorming of vochtinfiltratie voorkomen.