Ventilatieverslaggeving

Sinds 1 januari 2016 moet iedere bouwheer een ventilatieverslaggever aanstellen bij het bouwen van een nieuwbouwwoning of bij een ingrijpende energetische renovatie. Die stelt een prestatieverslag op van het ventilatiesysteem en zorgt ervoor dat dit wordt opgenomen in het EPB-verslag. Maar waarom die nieuwe regel? En wat betekent dat voor u?

Ventilatieverslaggeving

Waarom een ventilatieverslaggever?

De overheid is niet tevreden met de kwaliteit van de ventilatiesystemen in Vlaamse woningen. Bovendien komen de gegevens van bouwheren, installateurs en EPB-verslaggevers vaak niet overeen met de werkelijkheid.

Enkele veelvoorkomende fouten die de luchtkwaliteit of de kwaliteit van het ventilatiesysteem kunnen beïnvloeden:

  • Een ontoereikend debiet per ruimte
  • Een ontoereikend debiet voor de volledige installatie
  • Geen balans tussen toevoer en afvoer
  • Een onzuivere toevoerlucht
  • Een akoestisch slecht ingestelde installatie

Een ventilatieverslaggever moet er dan ook over waken dat uw ventilatiesysteem voldoet aan de norm.

Wat moet u als bouwheer doen?

Voor de bouwheer brengt dit twee nieuwe verplichtingen met zich mee:

  1. Een ventilatievoorontwerp
  2. Een ventilatieverslag

1. Ventilatievoorontwerp

Het ventilatievoorontwerp moet voor de start van de werken worden opgesteld. Het bevat alle informatie over het ventilatiesysteem en de impact op uw ruimte(s).
Uw architect of EPB-verslaggever kan dit ontwerp perfect ontwikkelen en visueel voorstellen op een plan. Belangrijk is dat het voorontwerp voldoet aan de norm voor basisventilatie in privéwoningen. Als dat niet het geval is, is een geldig EPB-verslag onmogelijk.

2. Ventilatieverslag

Het ventilatieverslag is de controle van het ventilatiesysteem door een erkend verslaggever. Na de installatie gaat hij of zij na of het systeem wel degelijk de norm haalt die het hoort te halen. Vervolgens stelt de verslaggever een dossier op bij het BCCA en bezorgt hij of zij het rapport aan de EPB-verslaggever.

Elke partij die betrokken is bij het bouwproces kan optreden als ventilatieverslaggever. Ook hier kan u dus een beroep doen op uw architect of EPB-verslaggever. De enige voorwaarde is dat hij of zij geslaagd is voor de betreffende examens.

Wenst u meer informatie over ventilatiesystemen en -verslagen? Contacteer ons dan gerust. Graag geven we antwoord op al uw vragen.