Debiet meting ventilatie

Bij dergelijke meting wordt het debiet van de aangezogen of uitgeblazen lucht gemeten. Dit kan afhankelijk van de eisen gemeten worden aan de pulsie- of extractie ventielen of in het luchtkanaal wanneer men niet aan de ventielen kan meten.

Technisch Adviesbureau Declerck - Debiet Meting Ventilatie
Technisch Adviesbureau Declerck - Debiet Meting Ventilatie

De controle van de werkelijk behaalde debieten is belangrijk omwille van volgende redenen:

  • Vaak wordt een ventilatiesysteem geplaatst zonder te controleren of het systeem daadwerkelijk (correct) werkt.
  • Bij een systeem D met warmterecuperatie dat niet in balans is zal er een rendementsverlies optreden en is er bijgevolg heel wat energieverlies.
  • Er kan ook lawaai optreden. Doordat sommige kanalen te veel en andere te weinig debiet hebben loopt de luchtsnelheid soms hoog op, met geluidshinder als gevolg.
  • Wanneer de debieten niet correct gedimensioneerd zijn, kunnen ongecontroleerde luchtstromen ontstaan, die niet alleen zorgen voor geluidsoverdracht, maar ook voor extra energieverlies.
  • Bij een nieuwbouw of verbouwing waarbij een EPB aangifte nodig is, kan het meetrapport van de debieten ook gebruikt worden door de EPB verslaggever. Deze kan dit gebruiken als stavingstuk in het epb-dossier waardoor er een aantal (5 tot 6) E-punten gewonnen kunnen worden.