Blowerdoor

Tijdens een Blowerdoor luchtdichtheidsmeting wordt het gebouw in lichte onderdruk en overdruk gezet. Hiervoor zet men een aangepaste ventilator, de Blowerdoor, in een deur of andere opening.

Technisch Adviesbureau Declerck - Blowerdoor
Technisch Adviesbureau Declerck - Blowerdoor

Een Blowerdoor procedure bestaat uit zowel een kwantitatieve meting als een kwalitatieve controle van de uitgevoerde luchtdichtingswerken.

Zowel de meting als de controle van de luchtdichtingswerken zijn van groot belang. Niet in het minst omdat men door de controle en het oplossen van problemen (luchtlekken) het EPB resultaat en uw energieverbruik vaak aanzienlijk kan verbeteren (naargelang de ernst van de gevonden luchtlekken).